top of page

Waarom je lichaam niet zonder beweging kan

Beweging is ontzettend belangrijk voor je lichaam. Het zorgt voor een goede conditie van je hart en andere spieren, wat weer een positieve impact heeft op de rest van je lichaam. Voldoende beweging verlaagt de kans op een groot aantal ziekten, zoals darmkanker, borstkanker, hart- en vaatziekten, diabetes, en depressies.


Hoe het precies komt dat beweging zo’n positief effect heeft op je gezondheid, is nog niet geheel bekend. Een van onderliggende mechanismen is dat voldoende beweging belangrijk is voor een goede nachtrust. Slaap zorgt op zijn beurt weer voor allerlei belangrijke herstelprocessen waardoor je lichaam beter kan functioneren. Verder wordt gedacht dat beweging je lichaam helpt om goed op fysieke en mentale stress te reageren en op die manier voor een lager risico op allerlei ziektes zorgt. De onderzoekers Rimelle en zijn collega’s vergeleken de lichamelijke reactie van getrainde en ongetrainde mannen op psychosociale stress. Ze zagen dat de getrainde mannen een lagere concentratie cortisol in hun bloed hadden en hun hartslag minder verhoogd werd door stress. Daarnaast heeft beweging een impact op je immuunsysteem. Fitte mensen hebben minder ontstekingsreacties, onder andere doordat beweging ervoor zorgt dat er minder cytokinen worden afgegeven. Deze dempende uitwerking op ontstekingsprocessen is erg belangrijk, vooral wanneer je overgewicht hebt. Overtollig vet zorgt namelijk voor een overvloed aan ontstekingsstoffen, doordat het netwerk aan bloedvaatjes niet toereikend is om alle vetcellen van bloed te voorzien. De cellen die niet genoeg bloed krijgen, sterven en geven daarbij ontstekingsstoffen af. Die schoppen vervolgens allerlei processen in je lichaam in de war, waardoor overgewicht uiteindelijk in diabetes en andere metabole ziekten resulteert. Vooral buikvet, het vet dat rondom je organen in de buik zit, zorgt voor het ontstaan van deze ziektes. Het scheidt meer ontstekingsstoffen uit dan heupvet. Daar bovenop komt dat er in je buikregio maar weinig plek is voor vetreserves. Als het overtollige vet blijft groeien, worden de vetzuren gauw naar andere organen gebracht, zoals je spieren en lever. Zij worden daardoor minder gevoelig voor insuline, het hormoon dat nodig is om suiker uit het bloed op te nemen. De bloedsuikerspiegel stijgt totdat er uiteindelijk diabetes ontstaat.


Beweging dempt niet alleen de vele ontstekingsreacties die buikvet veroorzaakt, maar zorgt ook voor een vermindering van het buikvet zelf. Daar hoef je niet eens voor af te vallen. In een onderzoek naar de effecten van beweging in 2003 deden 54 vrouwen met overgewicht mee. Ze werden verdeeld in 4 groepen: 15 vrouwen volgden een gewichtsverliesprogramma door middel van een dieet, 17 vrouwen deden mee aan een gewichtsverliesprogramma door middel van beweging, 12 vrouwen zaten in een programma dat gericht was op beweging zonder afvallen en 10 vrouwen kwamen terecht in de controlegroep die alleen op stabiel gewicht hoefde te blijven. Het dieet was ingesteld op 500 kcal per dag minder dan wat de vrouwen nodig zouden hebben om op een stabiel gewicht te blijven. De bewegingssessies kostten ook ongeveer 500 kcal per dag. Op die manier konden de onderzoekers goed vergelijken wat de effecten van beweging en dieet waren. De vrouwen in het beweegprogramma zonder gewichtsverlies kregen de opdracht om extra calorieën binnen te krijgen om de beweging te compenseren. Zoals verwacht, zaten deze 12 vrouwen na 14 weken op hetzelfde gewicht. Maar hun buikvet bleek wel minder te zijn geworden. Het effect op buikvet was net zo groot als bij de groep die met een dieet moest afvallen. De voordelen waren natuurlijk nog groter bij de vrouwen die afvielen door middel van beweging. De onderzoekers zagen dat zij gevoeliger werden voor insuline. Dat gebeurde overigens niet bij de groep die afviel door middel van een dieet. De vrouwen die afvielen door hun eetpatroon aan te passen hadden geen verhoogde gevoeligheid voor insuline. Ook verloren de vrouwen met beweging meer vet dan de vrouwen die met een dieet afvielen, ook al waren beide groepen ingesteld op een dagelijks tekort van 500 kcal per dag.


Samengevat, is beweging belangrijk voor je gezondheid. Het vermindert je buikvet en dempt de vele ontstekingsreacties die door dat buikvet ontstaan. Ook draagt beweging bij aan een goede nachtrust. Al deze effecten staan los van het eventuele gewichtsverlies. Als je ook nog eens afvalt, heeft beweging zelfs nog een grotere positieve uitwerking op je lichaam.


Photo by Colton Duke on Unsplash

bottom of page