top of page

Voor een goed resultaat: stel eerst de juiste afslank-doelen

Er is een hoop geschreven over hoe je doelen moet stellen. In de bedrijfswereld werd rond de jaren 90 vooral de SMART methode bekend. SMART is een acroniem en staat voor de vijf criteria waar een doel aan zou moeten voldoen: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden. Deze manier van doelen stellen werd in het leven geroepen om managers te helpen hun werknemers gerichter opdrachten te geven. De methode heeft inmiddels zijn weg gevonden naar allerlei vakgebieden zoals de zorg, het onderwijs of de bankwereld. Je kunt je voorstellen dat doelen die volgens de SMART methode zijn opgesteld vaak effectiever zijn dan vage wensen die meer op een droom dan een plan lijken. Kijk bijvoorbeeld naar een ziekenhuis dat zijn wachttijden voor knie-operaties wil verminderen. Het is een goed streven, maar nog erg vaag. Hetzelfde doel op een SMART manier zou kunnen zijn: “Wij willen binnen een jaar de wachttijd voor knie-operaties verminderen van twee maanden naar maximaal drie weken.” Met deze omschrijving kun je je vooruitgang goed in de gaten houden.


Als het gaat om afvallen, zou dat voor je doel betekenen dat je het allereerst specifiek maakt. Hoeveel wil je afvallen? Aangezien je dit uitdrukt in kilo’s, is je doel ook meteen goed meetbaar. Een voorbeeld van een doel dat specifiek en meetbaar is, is “Ik wil 15 kilo afvallen”. Vervolgens bepaal je of dit een acceptabel en realistisch doel is. Sta je hier zelf achter of is het een doel dat je opgelegd is door iemand anders? Voel je je gemotiveerd en geloof je erin dat je dit kunt behalen? Als laatste moet het doel volgens SMART tijdgebonden zijn. Er is sprake van een duidelijke einddatum: wanneer ben je 15 kilo afgevallen?


Het klinkt heel logisch om je doel op deze manier te benaderen. Toch moet je bij afvallen voorzichtig zijn met de SMART methode. Afvallen verschilt van andere doelen in minstens twee opzichten. Ten eerste is je lichaam een complex systeem. Zoals je hebt gelezen in hoofdstuk 1 wil je lichaam niets anders dan je vetreserves bewaken. Hoewel het duidelijk is dat je inname van calorieën omlaag moet en je verbruik omhoog moet, is de reactie van je lichaam op afvalpogingen onvoorspelbaar. Er zijn momenten dat je flink wat gewicht verliest, maar soms komen er ook plateaus in je gewicht die niet in verhouding lijken te staan met de moeite die je doet om af te vallen. Met andere woorden, hoeveel je precies afvalt in een bepaalde periode staat voor een deel buiten je controle. Een SMART doel zoals “Ik wil over 6 maanden 15 kilo zijn afgevallen” kan dan heel demotiverend zijn. Je komt misschien zelfs in de verleiding om in de laatste weken een te streng dieet te volgen om je doel op tijd te behalen.


Ten tweede is het bereiken en behouden van je streefgewicht geen doel met een einddatum. SMART doelen werken geweldig wanneer er een moment is waarop je het doel kunt afstrepen van je lijst. Denk aan een fabriek die auto’s produceert en het aantal afgeleverde auto’s per week wil verhogen. Een SMART doel is dan bijvoorbeeld “We willen over 2 maanden 2000 auto’s per week afleveren.” Binnen deze twee maanden moeten allerlei gecompliceerde wijzigingen worden aangebracht in de productielijn, zodat de capaciteit omhoog gaat. Als dat eenmaal is gelukt, is het doel bereikt en kan het project beëindigd worden. Bij afvallen werkt het anders. Zodra je je streefgewicht hebt bereikt, maakt je doel meteen plaats voor een nieuw streven: het behouden van je streefgewicht. En dit blijkt in de praktijk nog moeilijker te zijn dan afvallen. De veranderingen in je leefstijl blijven de rest van je leven belangrijk. Het stellen van doelen met de SMART methode is daarom niet toereikend. Als je alleen SMART doelen stelt, zul je geneigd zijn om te denken dat na het bereiken van je streefgewicht, je weer kunt eten en leven zoals je daarvoor gewend was. Het lukt je misschien om tijdens je dieet strenger voor jezelf te zijn dan wanneer het om keuzes voor het leven zou gaan. Je laat bijvoorbeeld bepaalde voedingsmiddelen helemaal weg onder het mom van “even afzien totdat ik mijn doel heb bereikt.” Eenmaal afgevallen, laat je de strenge regels los. Het gevolg is dat je hierna weer langzaamaan aankomt totdat je je oude gewicht hebt bereikt, of zelfs zwaarder wordt. Het kan een zware deuk in je zelfvertrouwen opleveren. Bovendien heb je geen nieuwe gezonde gewoontes aangeleerd, waardoor je weer echt terug bij af bent.


Samengevat, is het belangrijk om je doelen goed te formuleren. De manier waarop je je ze stelt, heeft invloed op je aanpak en je succes. Als je je te veel richt op het verliezen van kilo’s binnen een bepaalde tijd, is de kans groot dat je gedemotiveerd raakt of alleen maar tijdelijk op streefgewicht bent. Afvallen kun je op veel verschillende manieren doen, maar zonder permanente verandering in leefstijl zal je altijd opnieuw aankomen. Hoe kun je je doelen zodanig stellen dat je zo’n terugval voorkomt? Dat lees je in de volgende blog post.


Photo by Markus Winkler on Unsplash

bottom of page